Välkommen till skolliv

Social kompetens är ett riktigt flumbegrepp. Det kan betyda nästan vad som helst – eller…?

“Författaren har valt att skriva om ett angeläget ämnesområde, “social
kompetens”. Detta sammansatta begrepp har fått ett sådant genomslag i dagens
HR-arbete, att en genomlysning som kritiskt och konstruktivt försöker blottlägga vad som döljer sig bakom detta begrepp känns viktig”. (Motiveringen för stipendiet)

Författaren arbetar utifrån en iakttagelse om att den enskilde individens situation blir ohållbar när näringsliv, samhälle och skola ställer kvalifikationskrav, i form av begreppet social kompetens, som individen omöjligt kan veta betydelsen av. Studien syftar därför till att finna en forskningsbaserad förståelse av social kompetens för att kunna ge interagerande parter en gemensam grund att utgå ifrån när social kompetens skall diskuteras.