Ansökan till gymnasiet

Lagom till höstterminens start bänkar sig nya elever i gymnasieskolorna runt om i landet, men hur var årets gymnasieantagning? Förr var en plats på gymnasiet närmast en självklarhet, men idag är det tufft att komma in på gymnasiet, särskilt i Stockholmsregionen men även i övriga landet. Antagningssystemet tillämpar ett poängsystem där varje betyg motsvarar ett visst antal poäng och maximalt kan man få 340 poäng. Snittvärdet stiger varje år och låg 2019 på cirka 221 poäng för flickor och något lägre för poäng. Samtidigt ökar dock gymnasieskolornas intagningspoäng på grund av efterfrågan, särskilt i storstadsregionerna, vilket innebär att för att exempelvis kunna läsa naturvetenskaplig linje på ett medelbra gymnasium i Stockholm måste man ha minst 300 poäng. Elever som kanske ligger runt 240 och därunder risker att endast få platser långt ut i kranskommunerna. 2019 läste 84 % av alla grundskoleelever vidare på gymnasiet och bland elever med invandrarbakgrund eller med lågutbildade föräldrar ligger andelen betydligt lägre. Risken på sikt är en alltför tidig utklassning ur det svenska utbildningssystemet vilket skulle sänka utbildningsnivån i landet. Skolor och andra företag som behöver hjälp med fakturering och finansiering kan få hjälp av svea.

Kvinna framför dator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *