Att börja skolan

Till hösten är det många som sätter sig vid skolbänken för första gången. Att börja skolan medför en spännande förändring i vardagen för såväl barnen som för föräldrarna. Skolstarten kan förstås upplevas som roligt, men också lite läskigt. Som förälder finns det mycket man kan göra för att underlätta den stora omställningen för barnet. Förutom att förbereda barnen rent praktiskt genom att beställa ryggsäck, pennor, skrivblock och andra nödvändiga saker så är det också bra att vara lyhörd. Det är viktigt att man som förälder lyssnar och och tar eventuell oro på allvar. Undvik också att klanka ner på skolan, lärare eller andra elever. För att kunna skapa en trygg miljö för barnet är det viktigt med ett bra samarbete mellan skolan och hemmet. När skolan fortgår är det också viktigt att du fortsätter fråga barnet deras skolgång. Om man utvecklar en rutin där man talar om barnets vardag, så kan det också bli lättare att prata svårigheter längre fram.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *