Förberedelse för vuxenlivet

Skolan är ju tänkt att förbereda barn och ungdomar för ett vuxet liv. Även om den sociala biten är en stor del är det många ekonomiska frågor som behöver behandlas. Många ser sig själv i en fin bostad när man flyttar hemifrån men att vägen dit kan vara snårig är det inte många ungdomar som tänker på. Att investera i ett hus eller en lägenhet och vad det innebär är något som kan vara en lärdom för livet. En rundvandring på exempelvis HusmanHagbergs hemsida visar att det finns fler här som går i samma tankar och här får man ta del av både köpare och säljares frågor. Att förmedla vikten av att det krävs stor förberedelse innan man ger sig in i en fastighetsaffär kan vara avgörande för hur det fortsatta livet i en ny bostad kan utveckla sig till.

Skolsegregationen påverkar var vi bosätter oss

Ingen kan väl ha undgått den skolsegregation som råder i vårt land. Det innebär att många elever i huvudsak möter andra barn med samma socioekonomiska status och etniska bakgrund, fast skolan egentligen ska vara en plats där olika individer möts. Den socioekonomiska sammansättningen på skolan har visat sig påverka barnens prestationer. En skola där merparten av eleverna lever i utsatta områden och har föräldrar som är låginkomsttagare har svårare att tillgodose elevernas behov fullt ut och många behöriga lärare undviker dessa lärosäten. Studier visar också att svenska föräldrar hellre sätter sina barn i en skola där den etniska sammansättningen är övervägande svensk. Eftersom det fria skolvalet existerar gör det att många föräldrar väljer att placera sina barn i skolor där betygsresultaten är som bäst, något som naturligtvis är förståeligt när det handlar om barnens framtid. här kan sådana vuxna få hjälp med att hitta en bostad i det område de önskar.

Skolan ger vänner för livet

En viktig del i vårt sociala liv är hur vi samspelar med andra människor. När man arbetar i en skola lär man sig att studera andra och ser snabbt vilken plats de har i en grupp. Ju äldre man blir desto mer inser man också hur viktigt det är att ta hand om ens nära och kära, vare sig det är familj eller nära vänner. Många av våra närmaste träffar vi ju faktiskt redan i skolan och har vi tur blir det till en vänskap som varar livet ut. Mina funderingar fick mig att tänka lite extra på de vänner som jag har kvar från min egen skoltid. Det var faktiskt läge att skämma bort dem lite extra. Därför gav jag hem alla ett presentkort på massage i 30 minuter för att visa att jag tänker på dem. Vill du göra detsamma för dina vänner kan jag berätta att här hittade jag dem.

Tre kvinnor på en gräsmatta
Handduk och massageolja

Att resa berikar den sociala kompetensen

Blyghet och social fobi går ofta hand i hand och det finns ingen knivskarp gräns mellan dessa. En person kan vara blyg i vissa sammanhang medan den vid andra kan visa en social kompetens där det är svårt att förstå att den personen ibland har social fobi. Att bryta invanda mönster är ett bra sätt att övervinna den sociala fobin. Den som befinner sig på samma skola eller arbetsplats hela tiden och alltid har känt sig tillbakadragen där kan ha svårt för att bryta mönstret. Att resa och träffa nya människor är därför ett sätt att skaffa sig social kompetens. Där det inte finns människor som har lärt känna en som blyg och tillbakadragen kan det kännas lättare att öppna sig och bli mer social. Många ger sig ut på långresor utomlands just för att lära känna nya människor. det finns pengar att låna för dig som vill resa och det kan du se som en investering i dig själv och framtiden.

Det behöver inte vara krångligt att låna pengar

Att åka iväg på en längre resa kostar förstås en del men det går att låna till den. Tänk på att göra upp en budget och att du har pengar för att betala månadskostnaderna medan du är borta. För att se vilka möjligheter du har till lån kan du göra en ansökan hos Zmarta. Det här är en tjänst där du gör endast en ansökan men den skickas till ett flertal olika långivare och banker. Processen är väldigt enkel då du endast uppger ditt telefonnummer och sedan kommer du eventuellt att få lämna några kompletterande uppgifter. Därefter dröjer det inte länge innan du har svar ifall lånet är beviljat.

Två backpackers vid ett fruktstånd

Träffa likasinnade

Många yngre åker iväg på långresor utomlands för att upptäcka världen, finna sig själva eller att lära känna nya människor. Om du har modet att resa ensam är chansen som störst att utveckla din sociala kompetens. Det är då det är lättast att få kontakt med andra människor och folk på resa söker ofta kontakt samt att likasinnade gärna söker sig till varandra. Det är inte ovanligt att en ensamresenär helt plötsligt reser i ett sällskap på flera personer. Genom att inte ha några exakt utstakade resmål kan man lätt ändra rutt efter vägen också allt efter de personer man träffar och trivs med.

Många människor vandrar tillsammans

Social kompetens och grannsämja

Något man snabbt märker när man arbetar i skolan är skillnaden på hur barnen hanterar sociala situationer. Man märker hur olika föräldrar lär sina barn att hantera olika situationer med andra människor och hur deras åsikter färgar av sig och sitt beteende på barnen. Det ämne jag senast fått se exempel på är hur man pratar om sina grannar. Barnen har väldigt olika syn på vad grannsämja är. Precis som med andra saker får man ofta föräldrars åsikter genom barnen. En annan fråga där det ofta dyker upp roliga vinklingar är när man pratar om en kredit, även där kan man se att det finns väldigt olika syn bland föräldrarna.

Diskussioner - en viktig lärdom

Socialt klimat på internet

Inom social kompetens räknas även kommunikationen online, där ungdomarna hittar sina intressen och får kontakt med likasinnade. Många följer privatpersoner inom sociala medier för att hålla sig uppdaterade. Det kan även vara viktigt att följa företag online för att ta del av de senaste nyheterna, exempelvis inom ekonomi. Den sociala kompetensen kan lätt glömmas bakom skärmen, då kommunikationen blir indirekt. Det är lätt att gömma sig bakom skärmen men en skriven kommentar väger lika tungt som en talad. Jag råder eleverna till att uttrycka sig sympatiskt och tänka efter innan de skriver i sociala medier. Även här handlar det om att förstå och sätta sig in i andra människors situation.

Man framför dator i rum med datorer

En ny miljö kräver social kompetens

Det finns kurser för folk som vill komma över sin blyghet. Att rodna anses av många vara ett tecken på svaghet. Men även folk med ett självsäkert beteende kan få problem med omvärlden, alla gillar inte den som vill vara i centrum. Det verkar som om social kompetens egentligen är en avvägning av olika egenskaper. Att flytta till en ny ort sätter hela tillvaron på spel och du får chansen att testa sig själv i en ny miljö. Örnsköldsvik är en mysig stad med såväl shopping, natur och bra kommunikationer, kanske flytten går hit!?

Mäniskor som umgås

Öva på sociala situationer

Som kurator på en gymnasieskola ligger ämnet social kompetens mig varmt om hjärtat. När mina elever kommer ut i arbetslivet är den sociala kompetensen minst lika betydelsefull som det teoretiska de lärt sig. Vissa tror att social kompetens är något medfött. Och visst gör uppfostran hemifrån sitt, men alla kan bli socialt kompetenta. Hur övar man då upp sin sociala kompetens? Jag brukar bjuda in till rollspel för att eleverna ska analysera sina sociala roller. Ett rum i skolan har jag inrett med fåtöljer från dem här för att ge en inbjudande känsla. Jag bjuder in studenterna till olika sociala situationer för att sedan utvärdera tillsammans. Vi övar på intervjuer, möten, föredrag och konflikter. Jag vill att gärna att eleverna tar situationer från sina egna liv. Idén bakom dessa rollspel är att lära eleverna att sätta sig in i olika perspektiv. De ska också förstå att vi alla lägger på oss olika roller i sociala sammanhang. Förståelsen av social kompetens kan minska psykisk ohälsa bland unga och ger dem verktyg att ta med in i vuxenlivet. Vi behöver alla lära oss att se och lyssna på varandra.

Teatermasker på en scen

Social kompetens innebär kommunikation

Att ha social kompetens behöver inte betyda att du är en pratkvarn, eller ens speciellt utåtriktad. Även en introvert person kan vara socialt kompetent. Allt handlar om kommunikation och om att känna till sociala normer och regler. Grundläggande uppfostran som att säga “god morgon” och “tack”, att komma i tid och att uppträda civiliserat är tecken på social kompetens. Det är även förmågan att lyssna aktivt och att kunna se saker från andras perspektiv. Detta kan du öva på i ditt vardagsliv genom att försöka sätta dig in i en annans verklighet, exempelvis under förhandlingar. Vid exempelvis en ombildning till bostadsrätt går grannar samman och förhandlar med fastighetsägaren. Här behövs social kompetens för att artigt förhandla och samtidigt förstå varandras perspektiv. Oftast behövs en tredje part som lyssnar på alla och ger en tydlig kommunikation mellan parterna. En bostadsrättsförening bygger senare på samarbete och även här behövs social kompetens. Vid konflikter ska man vara beredd på att säga förlåt och kunna visa sin sårbarhet. Det visar på en empatisk förmåga och en social kompetens.

Händer i ring