Näthat och kränkande bilder

Mycket har förändrats i skolan de senaste 15 åren med de sociala mediernas intåg. Mycket av mobbingen har flyttat till nätet och det är svårt för skolpersonal och föräldrar att kontrollera vad som skrivs och delas. Det finns appar som Snapchat där bilder delas och då mottagaren har sett bilden raderas den, vilket gör det svårt att få ett bevisläge om det gäller ett brott. För kränkningar och hot är såklart även olagligt på nätet. Det kan vara svårt att veta var gränsen går mellan det fria ordet och ett brott så det är inte helt enkelt att reda ut. När det gäller bilder så ska du aldrig publicera en bild som kan anses kränkande för någon annan. Har du köpt en ny drönare och råkar filma nakenbadare så är det ett brott att publicera filmen. Det behöver inte innefatta att någon är naken för att det ska ses som kränkande. Det är inte bara den som publicerar filmen som begår ett brott utan även de som delar den vidare. Är du som elev utsatt för näthat kontakta din lärare kan denne hjälpa dig med hur du ska agera.

Pojke hånas i klassrum

Ansökan till gymnasiet

Lagom till höstterminens start bänkar sig nya elever i gymnasieskolorna runt om i landet, men hur var årets gymnasieantagning? Förr var en plats på gymnasiet närmast en självklarhet, men idag är det tufft att komma in på gymnasiet, särskilt i Stockholmsregionen men även i övriga landet. Antagningssystemet tillämpar ett poängsystem där varje betyg motsvarar ett visst antal poäng och maximalt kan man få 340 poäng. Snittvärdet stiger varje år och låg 2019 på cirka 221 poäng för flickor och något lägre för poäng. Samtidigt ökar dock gymnasieskolornas intagningspoäng på grund av efterfrågan, särskilt i storstadsregionerna, vilket innebär att för att exempelvis kunna läsa naturvetenskaplig linje på ett medelbra gymnasium i Stockholm måste man ha minst 300 poäng. Elever som kanske ligger runt 240 och därunder risker att endast få platser långt ut i kranskommunerna. 2019 läste 84 % av alla grundskoleelever vidare på gymnasiet och bland elever med invandrarbakgrund eller med lågutbildade föräldrar ligger andelen betydligt lägre. Risken på sikt är en alltför tidig utklassning ur det svenska utbildningssystemet vilket skulle sänka utbildningsnivån i landet. Skolor och andra företag som behöver hjälp med fakturering och finansiering kan få hjälp av svea.

Kvinna framför dator

Vad är en Waldorfskola?

Waldorfskolor har blivit omtalade på sistone sedan SVT kommer att släppa en dokumentär i maj som heter “De utvalda barnen”. Dokumentärfilmaren har själv gått på en Waldorfskola och träffar flera av sina gamla klasskompisar som vittnar om att de aldrig öppnade en skolbok under sin skoltid. De hade roligt under uppväxten men verkligheten blev svår efter skoltiden då de saknade kunskaper och knappt kunde läsa. Det var svårt att få jobb och då blir det svårt att exempelvis ta bostadslån på Zensum och leva ett ordnat liv. En Waldorfskola följer antroposofi som lägger stor vikt på att barnets själv ska upptäcka världen som en helhet. Waldorfskolor finns i hela Europa men långt ifrån alla är så extrema som den som SVT:s dokumentärfilm handlar om. Den första skolan som använde sig av Waldorfpedagogik grundades i Tyskland redan 1919. Skolans mål är att eleverna ska ha frihet precis som vuxna att själva välja efter vad de som individer tycker är bra.

Barn som springer på ett fält
Biologi i klassrum

Bli nätsmart

I dagens samhälle blir fler och fler indragna i teknologins värld. Det gäller exempelvis att ta rätt bild, posera korrekt med de rätta inställningar och gärna med en så ny kamera som möjligt för att få så många likes och kommentarer som möjligt. Som lärare är det viktigt att ha kunskap och vara uppdaterad inom teknikens värld och vilka appar och trender som pågår här och nu för att kunna finnas där för ungdomarna. Sociala medier utgör en central del av kommunikationskulturen. I läroplanen står det tydligt att skolan ska lära barnen att hantera en vardag som är i en snabb förändring. Skolverket har tagit fram en guide för att hjälpa barn och ungdomar, men även vuxna, att tänka till innan de publicerar något på sociala medier. Det är en rad ja- och nejfrågor elverna ska svara på, och beroende på svaret så ska en ny fråga besvaras och så fortsätter eleverna tills de når slutstationen med svaret om det är lämpligt att lägga upp bilden eller om de borde avstå.

Flertal appar på en mobilskärm

Studie- och yrkesvägledare

De flesta elever på en skola kommer någon gång i kontakt men en studie- och yrkesvägledare. Det är det fullständiga namnet på vad som kallas syv eller syo. En studievägledare hjälper elever att hitta olika yrken eller skolor som kan passa efter de nuvarande studierna. Det gör de genom att coacha eleven men även genom att hjälpa till att hitta lämpliga utbildningar. De har alltid tystnadsplikt vilket är ett lagstadgad avtal som inte får brytas. Det är inte bara elever som vänder sig till en studievägledare även föräldrar och skolpersonal har stor nytta av denna yrkeskategori.

Frustrerad person framför dator

Att börja skolan

Till hösten är det många som sätter sig vid skolbänken för första gången. Att börja skolan medför en spännande förändring i vardagen för såväl barnen som för föräldrarna. Skolstarten kan förstås upplevas som roligt, men också lite läskigt. Som förälder finns det mycket man kan göra för att underlätta den stora omställningen för barnet. Förutom att förbereda barnen rent praktiskt genom att beställa ryggsäck, pennor, skrivblock och andra nödvändiga saker så är det också bra att vara lyhörd. Det är viktigt att man som förälder lyssnar och och tar eventuell oro på allvar. Undvik också att klanka ner på skolan, lärare eller andra elever. För att kunna skapa en trygg miljö för barnet är det viktigt med ett bra samarbete mellan skolan och hemmet. När skolan fortgår är det också viktigt att du fortsätter fråga barnet deras skolgång. Om man utvecklar en rutin där man talar om barnets vardag, så kan det också bli lättare att prata svårigheter längre fram.

Hemskolning vid corona

Om skolorna stängs ner på grund av det rådande virusutbrottet finns det en del att tänka på. Alla skolor har olika riktlinjer men de flesta uppger att om det skulle hända så får du som arbetar inom en samhällsviktig tjänst lämna barnen, övriga måste stanna hemma med barnet. Vi lever i en extraordinär tid där det råder mycket att tänka på. Med dagens teknologi har vi dock möjligheten att säkerställa att våra barn kan fortsätta deras undervisning även om skolan flyttar hem i vardagsrummet. Många skolor erbjuder barnen att låna hem en iPad eller dator där de kan fortsätta med digital undervisning. Som föräldrar kommer du givetvis spela en stor roll i hemarbetet. Det finns en del olika appar att ladda ner, som ni tillsammans kan använda för att främja lärandet på ett roligt och givande sätt. Många föräldrar runt om i världen är därmed nu lärare så det är bara att lägga in prillan och kavla upp ärmarna och axla rollen. Klicka hem snus till bra priser och andra saker som gör att du klarar av hemskolningen går att göra samtidigt som du multiplicerar tolvans tabell.

Barn som ritar i hemmamiljö

Jobba utomlands efter studenten

Många barn och ungdomar drömmer om att flytta utomlands efter studenten. På grundskolan får eleverna hjälp att nå den drömmen genom språkundervisningen. Förutom svenska och engelska ger skolorna även alternativ till eleven att lära sig tyska, spanska eller franska. Detta kan ses som en bra möjlighet för den ungdom som drömmer om att jobba inom turism eller att flytta utomlands efter sina studier. Något som skolan däremot kan anses brista i är kännedom om hur man ordnar sin första bostad utomlands. Det finns många mäklarfirmor som är behjälpliga i den frågan, både gällande bostad i Sverige och utomlands. Bland annat HusmanHagberg har mäklare i Spanien, vilket går att läsa mer om här. En annan brist skolan kan anses ha i denna fråga är hur man hittar sitt första jobb utomlands. Om detta är sakfrågor som skolan bör vara behjälpliga med eller inte kan diskuteras. Det skulle troligtvis hjälpa många elever, men frågan är om det skulle bli på bekostnad av någon annan undervisning.

Dagens skola

Att sammanfatta och analysera hur dagens skola ser ut är ingen enkel sak men någonstans måste vi börja. Vi har minst fem olika perspektiv att ta i beaktande. Elevens, föräldrarnas, skolpersonalens, politikernas och allmänhetens. En lärare som har sagt sitt i frågan anser att kraven är alldeles för höga. Dels gäller det kunskapsnivån som eleven förväntas uppnå, samtidigt som lärarbristen blir allt mer omfattande och att metoden för att kunskaperna ska nås utesluter vissa personlighetstyper. Är skolan generellt bättre i mindre städer och i små orter? Det går inte att säga men mindre klasser och i en ort där alla känner alla kanske bidrar till större samhörighet. Ett exempel är Jönköpings kommun där målet är att alla ska känna sig trygga samt utvecklas i egen takt och med personliga förutsättningar. Kommunen ger plats på en skola nära hemmet men det finns även möjlighet att önska plats i en annan skola. här kan du läsa mer om bostäder och områden i och runt just Jönköping.

Pojke med skolväska
Två flickor i skolan

Privatekonomin som en naturlig del av utbildningen

I bland annat Tobias Schildfats bok “Vägen till din första miljon” diskuteras samhällets ansvar för att utbilda barn i privatekonomi under grundskolan. För att kunna leva ett vuxet liv som har en ekonomisk stabilitet behöver unga och barn redan från tidig ålder lära sig pengars värde. Att lära barn om privatekonomi måste naturligtvis ske på deras villkor, och utifrån en nivå som de förstår. För gymnasieungdomar går det att prata om vikten av att spara till en kontantinsats så att de längre fram har möjlighet att köpa eget boende med hjälp av en erfaren mäklare som husman. För barn i lågstadiet kan det istället vara värt att lära dem vikten av att spara en del av sin veckopeng för att de senare ska kunna köpa den leksak eller pryl de gärna vill ha, men inte har råd med. En trygg framtid börjar i ung ålder, och det gäller även privatekonomin!

Mynthögar och hus i trä
En hand som är fylld med mynt