Hemskolning vid corona

Om skolorna stängs ner på grund av det rådande virusutbrottet finns det en del att tänka på. Alla skolor har olika riktlinjer men de flesta uppger att om det skulle hända så får du som arbetar inom en samhällsviktig tjänst lämna barnen, övriga måste stanna hemma med barnet. Vi lever i en extraordinär tid där det råder mycket att tänka på. Med dagens teknologi har vi dock möjligheten att säkerställa att våra barn kan fortsätta deras undervisning även om skolan flyttar hem i vardagsrummet. Många skolor erbjuder barnen att låna hem en iPad eller dator där de kan fortsätta med digital undervisning. Som föräldrar kommer du givetvis spela en stor roll i hemarbetet. Det finns en del olika appar att ladda ner, som ni tillsammans kan använda för att främja lärandet på ett roligt och givande sätt. Många föräldrar runt om i världen är därmed nu lärare så det är bara att lägga in prillan och kavla upp ärmarna och axla rollen. Klicka hem snus till bra priser och andra saker som gör att du klarar av hemskolningen går att göra samtidigt som du multiplicerar tolvans tabell.

Barn som ritar i hemmamiljö

Jobba utomlands efter studenten

Många barn och ungdomar drömmer om att flytta utomlands efter studenten. På grundskolan får eleverna hjälp att nå den drömmen genom språkundervisningen. Förutom svenska och engelska ger skolorna även alternativ till eleven att lära sig tyska, spanska eller franska. Detta kan ses som en bra möjlighet för den ungdom som drömmer om att jobba inom turism eller att flytta utomlands efter sina studier. Något som skolan däremot kan anses brista i är kännedom om hur man ordnar sin första bostad utomlands. Det finns många mäklarfirmor som är behjälpliga i den frågan, både gällande bostad i Sverige och utomlands. Bland annat HusmanHagberg har mäklare i Spanien, vilket går att läsa mer om här. En annan brist skolan kan anses ha i denna fråga är hur man hittar sitt första jobb utomlands. Om detta är sakfrågor som skolan bör vara behjälpliga med eller inte kan diskuteras. Det skulle troligtvis hjälpa många elever, men frågan är om det skulle bli på bekostnad av någon annan undervisning.

Dagens skola

Att sammanfatta och analysera hur dagens skola ser ut är ingen enkel sak men någonstans måste vi börja. Vi har minst fem olika perspektiv att ta i beaktande. Elevens, föräldrarnas, skolpersonalens, politikernas och allmänhetens. En lärare som har sagt sitt i frågan anser att kraven är alldeles för höga. Dels gäller det kunskapsnivån som eleven förväntas uppnå, samtidigt som lärarbristen blir allt mer omfattande och att metoden för att kunskaperna ska nås utesluter vissa personlighetstyper. Är skolan generellt bättre i mindre städer och i små orter? Det går inte att säga men mindre klasser och i en ort där alla känner alla kanske bidrar till större samhörighet. Ett exempel är Jönköpings kommun där målet är att alla ska känna sig trygga samt utvecklas i egen takt och med personliga förutsättningar. Kommunen ger plats på en skola nära hemmet men det finns även möjlighet att önska plats i en annan skola. här kan du läsa mer om bostäder och områden i och runt just Jönköping.

Pojke med skolväska
Två flickor i skolan

Privatekonomin som en naturlig del av utbildningen

I bland annat Tobias Schildfats bok “Vägen till din första miljon” diskuteras samhällets ansvar för att utbilda barn i privatekonomi under grundskolan. För att kunna leva ett vuxet liv som har en ekonomisk stabilitet behöver unga och barn redan från tidig ålder lära sig pengars värde. Att lära barn om privatekonomi måste naturligtvis ske på deras villkor, och utifrån en nivå som de förstår. För gymnasieungdomar går det att prata om vikten av att spara till en kontantinsats så att de längre fram har möjlighet att köpa eget boende med hjälp av en erfaren mäklare som husman. För barn i lågstadiet kan det istället vara värt att lära dem vikten av att spara en del av sin veckopeng för att de senare ska kunna köpa den leksak eller pryl de gärna vill ha, men inte har råd med. En trygg framtid börjar i ung ålder, och det gäller även privatekonomin!

Mynthögar och hus i trä
En hand som är fylld med mynt

Nyköping – en attraktiv stad

Funderar du på att bosätta dig i vackra Nyköping finns där det mesta man behöver. Staden bär på en lång historia som dateras till stenåldern. Nyköping är en trygg stad som har många bra skolor för barn i alla åldrar. Det finns både privata skolor och kommunala skolor. När eleverna har kommit upp till gymnasieåldern finns det flera olika gymnasieskolor med olika inriktningar att välja mellan. Om du är intresserad av att plugga flyg- eller elteknik är Nyköping staden för dig. Dessutom finns det ett kanotgymnasium. Idag är Nyköping mest känt som en medelstor svensk stad med närhet till Stockholmsregionen och staden har en vältrafikerad flygplats som heter Skavsta Flygplats. Från Skavsta kan man bland annat flyga med Ryanair till en rad olika destinationer runtom i Europa. Det är cirka tio mil mellan huvudstaden och Nyköping vilket gör att det faktiskt går att pendla om man tröttnat på de dyra bostadspriserna i Stockholm.

I vackra Nyköping
Träd i skogen

En avgiftsfri skola

Svenska skolan ska vara helt avgiftsfri och finansierad via skattesedeln, vilket innebär att skolan inte kan kräva att vårdnadshavarna till eleven ska stå för kostnaderna kring en utflykt, fickpengar eller mat. Det här är ett relativt vedertaget faktum, men vad händer när elevens föräldrars ekonomiska situation gör att eleven inte ens är fullt utrustad för att gå till skolan? Det finns elever som inte har tvål eller hela kläder, vilket såklart är något som påverkar elevens egna skolsituation, självförtroende och relationen till sina klasskamrater. Ekonomiska klyftor kan vara grunden till utfrysning och den enkla anledningen till att eleven inte bär den rätta parfymen eller märket på jeansen och jackan. Det är små saker som kan leda till mobbing och det är aldrig elevens fel. Även om ekonomiska medel finns i familjen kan det vara svårt att ha koll på vad som gäller på skolgården. Därför är det bra att på Nordicfeel och liknande sidor ofta finns topplistor för vilsna föräldrar.

Två barn vid ett bord med skolböcker

Förberedelse för vuxenlivet

Skolan är ju tänkt att förbereda barn och ungdomar för ett vuxet liv. Även om den sociala biten är en stor del är det många ekonomiska frågor som behöver behandlas. Många ser sig själv i en fin bostad när man flyttar hemifrån men att vägen dit kan vara snårig är det inte många ungdomar som tänker på. Att investera i ett hus eller en lägenhet och vad det innebär är något som kan vara en lärdom för livet. En rundvandring på exempelvis HusmanHagbergs hemsida visar att det finns fler här som går i samma tankar och här får man ta del av både köpare och säljares frågor. Att förmedla vikten av att det krävs stor förberedelse innan man ger sig in i en fastighetsaffär kan vara avgörande för hur det fortsatta livet i en ny bostad kan utveckla sig till.

Lära eleverna att värna om miljön

I skolans läroplan beskrivs genomgående hur eleverna genom sin utbildning ska få lära sig om människans påverkan på jorden, klimatförändringar och hur människan kan leva för att vara mer skonsam mot miljön. Som lärare är det därför viktigt att vara en god förebild för barnen i hur man lever ett mer hållbart liv. Det kan handla om att ta cykeln till arbetsplatsen, att välja ett vegetariskt alternativ i matsalen och att köpa ekologiskt från Eleven till necessären. Många talar om att barn gör inte så de blir tillsagda, utan så som vuxna gör. Det innebär att om de vuxna i barnens omgivning slänger mycket mat, gör onödiga inköp och lever en livsstil som är slösaktig, så kommer barnen göra detsamma. På samma sätt som att skolan ska fostra goda och vänliga samhällsmedborgare, så ska skolan dessutom forma medborgare som visar respekt gentemot vår natur. För det bästa sättet att lära eleverna det här, är att själv värna om vår fantastiska planet och visa eleverna hur man kan göra hållbara val.

Två barn håller i jorden

Skolsegregationen påverkar var vi bosätter oss

Ingen kan väl ha undgått den skolsegregation som råder i vårt land. Det innebär att många elever i huvudsak möter andra barn med samma socioekonomiska status och etniska bakgrund, fast skolan egentligen ska vara en plats där olika individer möts. Den socioekonomiska sammansättningen på skolan har visat sig påverka barnens prestationer. En skola där merparten av eleverna lever i utsatta områden och har föräldrar som är låginkomsttagare har svårare att tillgodose elevernas behov fullt ut och många behöriga lärare undviker dessa lärosäten. Studier visar också att svenska föräldrar hellre sätter sina barn i en skola där den etniska sammansättningen är övervägande svensk. Eftersom det fria skolvalet existerar gör det att många föräldrar väljer att placera sina barn i skolor där betygsresultaten är som bäst, något som naturligtvis är förståeligt när det handlar om barnens framtid. här kan sådana vuxna få hjälp med att hitta en bostad i det område de önskar.