Dagens skola

Att sammanfatta och analysera hur dagens skola ser ut är ingen enkel sak men någonstans måste vi börja. Vi har minst fem olika perspektiv att ta i beaktande. Elevens, föräldrarnas, skolpersonalens, politikernas och allmänhetens. En lärare som har sagt sitt i frågan anser att kraven är alldeles för höga. Dels gäller det kunskapsnivån som eleven förväntas uppnå, samtidigt som lärarbristen blir allt mer omfattande och att metoden för att kunskaperna ska nås utesluter vissa personlighetstyper. Är skolan generellt bättre i mindre städer och i små orter? Det går inte att säga men mindre klasser och i en ort där alla känner alla kanske bidrar till större samhörighet. Ett exempel är Jönköpings kommun där målet är att alla ska känna sig trygga samt utvecklas i egen takt och med personliga förutsättningar. Kommunen ger plats på en skola nära hemmet men det finns även möjlighet att önska plats i en annan skola. här kan du läsa mer om bostäder och områden i och runt just Jönköping.

Pojke med skolväska
Två flickor i skolan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *