Intelligens eller social kompetens?

Inom skolan räknas intellekt vanligtvis högre än social kompetens medan det i arbetslivet är viktigare med det senare. Kanske skolorna borde tänka om och istället lära barnen att bli mer social kompetenta för att de ska lyckas bättre i livet? Åsikterna går förstås isär och det finns flera olika studier i ämnet.

En bild på Einstein

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *