Introvert och extrovert

Personer kan antingen vara introverta, extroverta eller en blandning av dem. Att vara introvert innebär att du kanske hellre lyssnar, läser och skriver än att föreläsa och att jobba nära andra i stora grupper. Däremot innebär det inte att du saknar social kompetens, men att du kanske behöver mer tid för dig själv.

Person som skriver på en dator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *