Lära eleverna att värna om miljön

I skolans läroplan beskrivs genomgående hur eleverna genom sin utbildning ska få lära sig om människans påverkan på jorden, klimatförändringar och hur människan kan leva för att vara mer skonsam mot miljön. Som lärare är det därför viktigt att vara en god förebild för barnen i hur man lever ett mer hållbart liv. Det kan handla om att ta cykeln till arbetsplatsen, att välja ett vegetariskt alternativ i matsalen och att köpa ekologiskt från Eleven till necessären. Många talar om att barn gör inte så de blir tillsagda, utan så som vuxna gör. Det innebär att om de vuxna i barnens omgivning slänger mycket mat, gör onödiga inköp och lever en livsstil som är slösaktig, så kommer barnen göra detsamma. På samma sätt som att skolan ska fostra goda och vänliga samhällsmedborgare, så ska skolan dessutom forma medborgare som visar respekt gentemot vår natur. För det bästa sättet att lära eleverna det här, är att själv värna om vår fantastiska planet och visa eleverna hur man kan göra hållbara val.

Två barn håller i jorden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *