Privatekonomin som en naturlig del av utbildningen

I bland annat Tobias Schildfats bok “Vägen till din första miljon” diskuteras samhällets ansvar för att utbilda barn i privatekonomi under grundskolan. För att kunna leva ett vuxet liv som har en ekonomisk stabilitet behöver unga och barn redan från tidig ålder lära sig pengars värde. Att lära barn om privatekonomi måste naturligtvis ske på deras villkor, och utifrån en nivå som de förstår. För gymnasieungdomar går det att prata om vikten av att spara till en kontantinsats så att de längre fram har möjlighet att köpa eget boende med hjälp av en erfaren mäklare som husman. För barn i lågstadiet kan det istället vara värt att lära dem vikten av att spara en del av sin veckopeng för att de senare ska kunna köpa den leksak eller pryl de gärna vill ha, men inte har råd med. En trygg framtid börjar i ung ålder, och det gäller även privatekonomin!

Mynthögar och hus i trä
En hand som är fylld med mynt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *