Skolsegregationen påverkar var vi bosätter oss

Ingen kan väl ha undgått den skolsegregation som råder i vårt land. Det innebär att många elever i huvudsak möter andra barn med samma socioekonomiska status och etniska bakgrund, fast skolan egentligen ska vara en plats där olika individer möts. Den socioekonomiska sammansättningen på skolan har visat sig påverka barnens prestationer. En skola där merparten av eleverna lever i utsatta områden och har föräldrar som är låginkomsttagare har svårare att tillgodose elevernas behov fullt ut och många behöriga lärare undviker dessa lärosäten. Studier visar också att svenska föräldrar hellre sätter sina barn i en skola där den etniska sammansättningen är övervägande svensk. Eftersom det fria skolvalet existerar gör det att många föräldrar väljer att placera sina barn i skolor där betygsresultaten är som bäst, något som naturligtvis är förståeligt när det handlar om barnens framtid. här kan sådana vuxna få hjälp med att hitta en bostad i det område de önskar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *