Social kompetens beror på sammanhang

Ett stort problem med begreppet social kompetens är att det kan ha så många olika innebörder. Det kan dessutom tolkas på en rad olika sätt beroende på situation där det tillämpas. Låt oss ta några exempel. Om du arbetar på hotell Tällberg i exempelvis reception krävs ett glatt och positivt bemötande. Det är den viktigaste sociala kompetensen för många serviceyrken av detta slag. Om du däremot arbetar som försäljare eller marknadsundersökare finns det andra krav, då du behöver våga vara mer “påstridig” och närma dig människor som inte har bett om din service. Personer som arbetar med barn eller äldre behöver en mer pedagogiskt inriktad kompetens. Som du ser kan alltså den sociala kompetensen skilja sig avsevärt, men ändå vara lika stor och viktig, inom dessa områden. Istället för att prata om den sociala kompetensen som ett enhetligt begrepp bör vi kanske fundera på vad som menas med det i olika situationer och försöka anpassa vårt språk och ordförråd till det? Människor är olika och att klumpa ihop dem genom ett begrepp är inte helt ultimat.

Personer i en social situation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *