Social kompetens i skolan

Idag vet vi hur viktigt social kompetens är för ett barns utveckling och inlärningsförmåga. Därför är det av yttersta vikt att lärarna har tillräckliga kunskaper om ämnet och tydligt lär barnen vikten av god kommunikation, gruppdynamik och personlig utveckling. Social kompetens i skolan är ett ämne som diskuteras flitigt och hela tiden utvecklas.

Flickor som sitter vid skolbänk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *